[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#770098: Request for a debian-nordic mailing listHi Flemming,

Quoting Flemming Bjerke (2014-11-21 10:35:46)
> Yes, why not?

Bedre hvis du sender din kommentar til <770098@bugs.debian.org>.

Helt fint at kommentere på denne liste (på dansk, endda), men processen 
med at oprette nye lister i Debian kræver at der påvises et behov, som 
bl.a. kan ske ved at nok individer ytrer deres opbakning - til 
bug-rapporten, ikke her.

(dit svar til bug-rapporten vil så formodentligt blive spejlet her på 
listen også - fordi, gætter jeg, at Per puttede denne liste på som Cc 
ved oprettelsen af bug'en).

Mvh. Jonas

-- 
 * Jonas Smedegaard - idealist & Internet-arkitekt
 * Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 [x] quote me freely  [ ] ask before reusing  [ ] keep private

Attachment: signature.asc
Description: signature


Reply to: