[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian-træf - torsdag den 21. november på Cafe Pixie, Østerbro, KøbenhavnQuoting Ross Gammon (2013-11-11 20:34:08)
> Der er uformelt Debian-træf torsdag den 21. november fra kl. 20:00 på 
> cafe Pixie på Østerbro i København (http://cafepixie.dk/).
> 
> Husk at medbringe pas/kørekort hvis du bruger PGP og er interesseret i 
> at styrke vores tillidskæde (web of trust).
> 
> Alle er meget velkomne!

Perfekt: Jeg skal til tandlæge i Roskilde, så skal til "fastlandet" 
alligevel og kan fint tage videre derfra ind til storbyen :-)

Vi ses!


 - Jonas

-- 
 * Jonas Smedegaard - idealist & Internet-arkitekt
 * Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 [x] quote me freely  [ ] ask before reusing  [ ] keep private

Attachment: signature.asc
Description: signature


Reply to: