[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nem-loginNu siger du ikke meget om din software, eller hvad problemet er, men prøv:

"Ved simpelthen at bede Java-plugin'et om at køre i en selvstændig process burde problemet kunne løses. Efter at Firefox er blevet startet, følges disse få skridt:

I adresselinien skrives "about:config" (uden parenteserne) efterfulgt af enter
Hvis du bliver spurgt, så trykker du "ja" til at være forsigtigt
I filterlinien indsættes "dom.ipc.plugins.java.enabled" (igen uden parenteser)
Der kommer kun ét resultat; det skal der dobbeltklikkes på, så værdien bliver "true"
(kommer der ingenting frem, så er Java sikkert ikke installeret korrekt)
Derefter lukkes fanen / vinduet, og Firefox genstartes og skulle gerne virke ordentligt igen"

fra http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=24&t=15645

Det burde også virke i Debian.

Ellers så instllér "openjdk-6-jre" + afhængigheder og så "icedtea6-plugin" og prøv igen, evt. kombineret med fixen oppe over hvis du bruger Firefox (eller version 7, det burde være ligemeget).

Hilsen Nicky

>>Er der nogen som ved, hvordan man får Nem-login til at virke. Enten har jeg 
>>ikke den rigtige Java installeret, eller også virker den ikke. Jeg bruger 
>>Debian Sid. For en af mine venner, som bruger kubuntu, fungerer Nem-login 
>>perfekt. Kan det være at Nem-login fungerer med ubuntu, men ikke for den rene 
>>Debian-installation. 
>>
>>
>>-- 
>>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-REQUEST@lists.debian.org
>>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>Archive: 201202231630.04861.olehanse@tiscali.dk">http://lists.debian.org/201202231630.04861.olehanse@tiscali.dk
>>


Reply to: