[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pam_group.soOn Tue, Nov 23, 2010 at 11:00:13AM +0100, Joakim Seeberg wrote:
Hej jonas,

Du sender til en åben mailinglist, så det er ikke flinkt overfor andre at adressere (første mail i en tråd) personligt.

Har lige et andet spg. Godt nok ldap relateret, men jeg prøver :-) . Jeg forsøger at anvende pam_group.so til give ldap brugere adgang til grupper på client maskiner. I /etc/security/group.conf har tilføjet flg.: *; *; *; Al2400-0000; audio, netdev, plugdev, osv. Jeg har forsøgsvis tilføjet: "auth optional pam_group.so" til flg. filer i pam.d: gdm, common-auth og tjekket at linien er at finde i pam.d/login. Desværre uden resultat. "id" og "groups" viser stadig kun brugernes egen gruppe plus en enkelt ldap gruppe de tilhøre. Er der noget jeg glemmer her?

Der er intet LDAP-relateret i det du beskriver her.

Måske dette netop er problemet: Hvis din opsætning iøvrigt bruger LDAP, ignoreres informationer herfra måske?

Prøv om du kan få det til at fungere at tilføje grupper på en ikke-LDAP opsætning, med standard konsol-login (som jo har dette modul aktiveret som standard). Når det lykkes, så gå videre til enten at prøve med gdm, eller konsol-login med LDAP aktiveret. Osv...


Mvh. Jonas

--
 * Jonas Smedegaard - idealist & Internet-arkitekt
 * Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 [x] quote me freely  [ ] ask before reusing  [ ] keep private

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: