[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: init.d/networking virker ikkeMonday 29 June 2009 skrev anders@fatfur.dk:
> Du er sikker på du har sat conf op rigtigt inde i /etc/network/interfaces
>
> auto eth0
> iface eth0 inet static
> address xxxx
> netmask xxxx
> gateway xxxx
>
> og så efterfølgende har kørt /etc/init.d/networking restart

Tak, for hjælpen alle! Nu kunne jeg selvfølgelig løse problemet med hovedet 
under armen. Jeg troede at auto eth0 betød at netforbindelsen startede 
automatisk ved boot. Jeg havde ikke fattet init.d/network overhovedet ikke 
virker uden auto. Men nu har jeg gjort mig den ulejlighed at læse man ifup, 
hvilket jeg egentlig burde have gjort for længst. Men jeg blev da hurtigt en 
del klogere ...

Igen tak, og undskyld ulejligheden.

-- 
Flemming Bjerke
Hyldebjerg 67
DK-4330 Hvalsø
Ph. +45 4640 9102
Mob. +45 2212 0366

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: