[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

locale med samba og apache2Hej ...

Jeg har sat en debian etch server op med en apache2 for at hoste mit
domaine, også share jeg www-roots ud via samba så både jeg og andre på
mit netværk kan tilgå dem, og det virker ganske fint.

Mit problem er dog at fra min ubuntu 7.10 og via ssh på serveren har jeg
problemer med åæø i html filerne. se http://damp.papkasse.dk/index3.htm

Fra ubuntu'en hvor jeg mounter share'et via fstab
(//10.0.0.2/damp.papkasse.dk /home/mla/damp.papkasse.dk cifs
iocharset=utf8,codepage=unicode,unicode,auto,uid=1000,umask=000,user 0
0) vises åæø rigtigt i filen men når man browser til siden via feks FF
så er det som linket viser.

Hvis jeg laver en ssh connection ind til serveren kan jeg se at den
viser åæø som en rube med et ?.

smb.conf ser ud som følger:
[global]
    workgroup = workgroup
    server string = %h
    dns proxy = no
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    syslog = 0
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    security = share
    encrypt passwords = true
    passdb backend = tdbsam
    obey pam restrictions = yes
    invalid users = root
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew
\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
    socket options = TCP_NODELAY
    wins support = yes
[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  writable = no
  create mask = 0700
  directory mask = 0700
  valid users = %S
[printers]
  comment = All Printers
  browseable = no
  path = /var/spool/samba
  printable = yes
  public = no
  writable = no
  create mode = 0700
[print$]
  comment = Printer Drivers
  path = /var/lib/samba/printers
  browseable = yes
  read only = yes
  guest ok = no
[damp.papkasse.dk]
    writable = yes
    path = /home/mla/damp.papkasse.dk-www
    force group = mla
    force user = mla
    public = yes
    browsable = yes
# adskellige andre shares som er fjernet for overskueligheden.

og apache2 conf filen for sitet ser således ud:
<VirtualHost *>
DocumentRoot /home/mla/damp.papkasse.dk-www
ServerName damp.papkasse.dk
ServerAlias martin.papkasse.dk
<Directory "/home/mla/damp.papkasse.dk-www">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>

På serveren står giver "echo $LANG" da_DK.UTF-8 og "cat locale.gen"
#en_DK.UTF-8 UTF-8

da_DK ISO-8859-1
da_DK.ISO-8859-15 ISO-8859-15
da_DK.UTF-8 UTF-8

#en_DK ISO-8859-1
#en_DK.ISO-8859-15 ISO-8859-15

Jeg har forsøgt mig med dpkg-reconfigure locales og fravalg en_DK det er
sikkert derfor de er kommentere ud.

Er der har nogen gode ideer eller hints til hvordan jeg kommer vidre med
mit problem??

Hvis der er nogen informationer eller lign. som mangler giver jeg dem
gerne!

Mvh
 martin


Reply to: