[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VintertidLars P. Magnussen skrev:
> Et skud i tågen:
> 
> Er der ikke noget med at Windows ikke kan køre med hardware clock i UTC
> tid?
> 
> Jeg mener at huske noget om dette, da jeg installerede en test labtop
> til dualboot XP og Debian.
> Dvs. at man er nødt til at ændre opsætningen i Linux, for ikke at få
> problemer.

Hej Lars :-)

Korrekt at der er disse problemer med nogle versioner af Windows. Jeg
var ikke klar over om det fortsat var tilfældet for XP.


 - Jonas

-- 
* Jonas Smedegaard - idealist og Internet-arkitekt
* Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 - Enden er nær: http://www.shibumi.org/eoti.htm

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: