[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: courier-ssl med virtuelle domænerAnders Ellenshøj Andersen skrev:
> Jeg har foreløbigt haft held med at lade courier-ssl bruge et cacert.org
> certifikat, sådan at mailklienter ikke kommer op og brokker sig over at
> certifikatet er udstedt til localhost i stedet for det rigtige domænenavn.
> 
> Når jeg begynder at tilføje flere domæner, bliver det så ikke et problem
> da certifikatet jo er beregnet til det første domæne? Kan man køre med
> flere certifikater ad gangen i courier-ssl?

Hvis du vil håndtere flere forskellige domænenavne (eller mere korrekt:
værtsnavne), skal du enten bruge eet certifikat som indeholder alle
navnene, eller serveren skal bindes til flere IP-numre hver tilknyttet
et værtsnavn med tilhørende certifikat.

Dette er ikke specifikt for imap - samme dilemma har du ved virtual
hosting i f.eks. Apache. Årsagen er at SSL fungerer på IP-laget, ikke på
applikationslaget.

CAcert's wiki har en side om forskellige muligheder for at lave
certifikater for flere samtidige værtsnavne, og hvad der fungerer:
http://wiki.cacert.org/wiki/VhostTaskForce

Om courier-ssl kan håndtere den modsatte opsætning (og om du har
rigeligt med IP-numre at spendere på opsætningen) ved jeg ikke. Jeg
foretrækker imap-serveren Dovecot.


 - Jonas

-- 
* Jonas Smedegaard - idealist og Internet-arkitekt
* Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 - Enden er nær: http://www.shibumi.org/eoti.htm

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: