[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hænger fast i afhængigheder ...Hvad gør jeg nu? 

Jeg har også prøvet at force installation af courier-base. Den går heller 
ikke.

Flemming

_________________________

dpkg --force-all -r courier-authdaemon
dpkg - advarsel, undertrykker problemet, fordi --force er aktiveret:
 Pakken er i en meget dårlig, inkonsistent tilstand - du bør
 geninstallere den inden du forsøger at afinstallere den.
(Læser database... 191485 filer og mapper aktuelt installeret.)
Afinstallerer courier-authdaemon...
 * Stopping Courier authdaemon...                                             
exec: 31: /usr/sbin/courierlogger: not found
                                                          
[fail]
invoke-rc.d: initscript courier-authdaemon, action "stop" failed.
dpkg: fejl under behandling af courier-authdaemon (--remove):
 underproces pre-removal script returnerede afslutningsstatus 1
 * Starting Courier authdaemon...                                             
exec: 31: /usr/sbin/courierlogger: not found
                                                          
[fail]
invoke-rc.d: initscript courier-authdaemon, action "start" failed.
dpkg: fejl under oprydning:
 underproces post-installation script returnerede afslutningsstatus 1
Der opstod fejl under behandlingen:
 courier-authdaemon

------------------------------------------

dpkg --force-all -i /var/cache/apt/archives/courier-authdaemon_0.47-13ubuntu5.1_i386.deb
Vælger tidligere fravalgt pakke courier-authdaemon.
(Læser database... 191489 filer og mapper aktuelt installeret.)
Gør klar til at erstatte courier-authdaemon 0.47-13ubuntu5.1 
(med .../courier-authdaemon_0.47-13ubuntu5.1_i386.deb)...
 * Stopping Courier authdaemon...                                             
exec: 31: /usr/sbin/courierlogger: not found
                                                          
[fail]
invoke-rc.d: initscript courier-authdaemon, action "stop" failed.
dpkg: advarsel - gammelt pre-removal-script returnerede afslutningsstatus 1
dpkg - forsøger i stedet script fra ny pakke...
 * Stopping Courier authdaemon...                                             
exec: 31: /usr/sbin/courierlogger: not found
                                                          
[fail]
invoke-rc.d: initscript courier-authdaemon, action "stop" failed.
dpkg: fejl under behandling 
af /var/cache/apt/archives/courier-authdaemon_0.47-13ubuntu5.1_i386.deb 
(--install):
 underproces nyt pre-removal-script returnerede afslutningsstatus 1
 * Starting Courier authdaemon...                                             
exec: 31: /usr/sbin/courierlogger: not found
                                                          
[fail]
invoke-rc.d: initscript courier-authdaemon, action "start" failed.
dpkg: fejl under oprydning:
 underproces post-installation script returnerede afslutningsstatus 1
Der opstod fejl under behandlingen:
 /var/cache/apt/archives/courier-authdaemon_0.47-13ubuntu5.1_i386.debReply to: