[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ncurses setup tool under Debian?Onsdag 06 september 2006 16:19 skrev Admir Trakic:
> Hej,
>
> Under RedHat findes pakke "setuptool" med ncurses interface til
> konfigurering af printer

cupssys har webinterface.

> , authentication,

ehm? passwd?

> diværse devices opsætning,  

udev loader automatisk drivere..

Jeg bruger for det meste nano når jeg skal rette i konfigurationsfilerne, men 
det grænser jo til trolling at nævne det. Og her ser jeg bevist bort fra at 
hele mit svar er ren trolling.

Anders

-- 
 - Debian GNU/Linux - KDE 3.5.4 - KMail 1.9.3 -Reply to: