[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Chroot fra osx til debian-sarge?Hej,

Måske lidt off topic men jeg prøver her anyway.
Jeg ønsker at sætte op chroot med debian sarge fra min macmini (PPc) .
Kan med det? Jeg har forsøgt med deboostrap fra debian mirror
repository, men no-go (se nedenfor):

# root@debian:
debootstrap --arch powerpc --exclude=exim --verbose sarge
./sarge-root http://mirror.here.dk/debian/
...
# scp -r sarge-root user@macmini:
...
# ssh user@macmini
user@macmini:$ sw_vers
ProductName:  Mac OS X
ProductVersion: 10.4.6
BuildVersion:  8I127
macmini:$ sudo su
macmini:/Users/user root# file sarge-root-ppc/bin/bash
sarge-root-ppc/bin/bash: ELF 32-bit MSB executable, PowerPC or cisco
4500, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.2.0, dynamically linked (uses
shared libs), stripped

macmini:/Users/user root# file /bin/bash
/bin/bash: Mach-O executable ppc

macmini:/Users/user root# ls sarge-root-ppc/
bin   boot  dev   etc   home  lib   mnt   proc  root
sbin  sys   tmp   usr   var

Enter chroot:
macmini:/Users/user root# chroot sarge-root-ppc/
chroot: /bin/sh: Exec format error

Jeg har set "macutils" og "hfsutils" pakker hjælper med file
konversion - men har ikke prøvet dem. Jeg kender også til fink projekt
(http://fink.sf.net)- men jeg er ikke sikkert at jeg kan køre chroot
miljø.

Hvad gør jeg nu?

MVH

--
Admir Trakic
Debian Gnu/Linux user #99405
http://www.trakic.com/Reply to: