[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mount cdrom - Not valid blockLars <debs@utysket.dk> writes:

> Jeg har desværre problemer med at mounte mit cdrom-drev. LIgemeget hvad
> jeg skriver erklæres det "not valid".
> 	master:/# mount /cdrom
> 	mount: /dev/hdb is not a valid block device

hvad siger 'ls -l /dev/hdb'?

-- 
 Peter Makholm   |   Have you ever felt trapped inside a Klein bottle?
 peter@makholm.net |                           
 http://hacking.dk |                           Reply to: