[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bash Script -> MySQLBTW: Hvis du fotrækker at ikke angive mysql_uname/pass via kommandline
opret en ~/.my.cnf (0600) så dit kommand bliver forkortet således:

echo sql | mysql database

/A

On 10/23/05, Peter Makholm <peter@makholm.net> wrote:
> Lars <debs@utysket.dk> writes:
>
> > Jeg er generelt ikke den helt store scripter, og slet ikke når denne
> > linie skal køres automatisk...
> > INSERT INTO mailboxes (username,pwd) VALUES('$dir "@sos.net"','<kodeord>');
>
> echo blablabla | mysql -ubruger -phemmeligt database
>
> udfører sql-kommandoen 'blablabla' i databasen 'database' som brugeren
> 'bruger' med kodeordet 'hemmeligt'.
>
>
> --
> Peter Makholm   |        The four letter word beginning with L?
> peter@makholm.net |        It's life, love, libc or lisp
> http://hacking.dk |          -- Depending on you point of view
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


--
Admir Trakic
Debian Gnu/Linux user #99405
http://www.trakic.com/Reply to: