[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hvilken VIA-Epia er mest "debian-friendly"?On Wednesday 12 October 2005 23:48, Anders Ellenshøj Andersen wrote:
> Man skal nok regne med at sære ting kan forekomme, jeg har nogle gange
> oplevet frys ved kopiering af mange store filer fra den ene disk til den
> anden, men jeg efter jeg har lavet en kerne tilpasset klassisk Via C3
> processor, så virker den mere stabil, så det kan lige så godt være et
> kerneproblem.

Som en sidebemærkning kan jeg nævne at jeg lige timede cp af en fil på 700mb 
fra den ene disk til den anden og tilbage igen.

Systemdisken kører reiser3 og den store disk kører reiser4.

Gennemsnitsoverførselshastighedden var 13-15 mb/s. (Jeg prøvede et par 
gange..)

Anders

-- 
 - Debian/Unstable - KDE 3.4.2 - KMail 1.8.2 -Reply to: