[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[solved] Re: keyboard og mus - problemerJeg fandt en løsning ved at vælge dansk keyboard-layout i KDE-Kontrolcenter.

Tak for hjælpen.

PS Musen virker stadig blot som 3-knap - uden scroll.

Med venlig hilsen

> 
> 
> > Mandag 25 juli 2005 5:33   skrev User:
> > > Jeg har lige installeret Debian Sarge 3.1 på intel-PC
> > 
> > >
> > > jeg har kaldt keyboardet xfree86
> > > PC105 / PC102
> > > jeg har forsøgt med forskellige kombinationer af nodeadkeys og
> > > altwin:meta_win
> > har du sat  Option "XkbLayout" til "dk"
> 
> Ja, jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert.
> 
> I øvrigt fungerer keyboardet fint på tekstkonsoler, det er kun med X jeg
> har problemet.
> 
> med opsætningen PC105, Xkbdlayout dk og altwin:meta_win
> 
> fungerer "alt gr" som ctrl-tast i emacs
> 
> /Søren 
> -- 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 

-- Reply to: