[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mere sid sjov, nu med KDE igen..



On Wednesday 20 July 2005 19:44, Anders Ellenshøj Andersen wrote:
> Anders Breindahl wrote:
> >Men hold din frustration lidt mere inde. Du burde have forventet at
> >``unstable'' lever op til sit navn -- og KDE 3.4.1 er kun i Debian i
> >``experimental'', AFAIK.
> >Vi (jeg er delvist i båd med dig) er jo bare owned; hvad er der ellers at
> >sige?
>
> Er det nu ikke tilladt at brokke sig lidt??? Jeg er udemærket klar over
> hvad unstable betyder. Og jeg er forberedt på at tage det sure med det
> søde. Men derfor kan man vel godt have lov til brænde lidt dæk af, om
> man så må sige.

Ja. Du virker blot så bebrejdende, hvilket det ikke giver mening at være. 
Tragisk som det er, har vi nemlig intet krav på, hvor stabile 
software-repositories'ne skal være, og min pointe er, at du overreagerer over 
den ustabilitet du oplever. Specielt set i lyset af, hvad dine vælg hedder.
Det er på mange måder spild af båndbredde -- specielt hvis du poster alle dine 
frustrationer til -user-danish, og dermed beder os andre om at læse dem.

Det er min mening. Som jeg skriver i det første ord af mit svar, betyder det 
ikke, at du ikke /må/ brokke dig -- blot at det ikke falder i god jord hos 
(folk med holdninger som) mig.

Med venlig hilsen, Anders Breindahl/skrewz.

Attachment: pgp3wnHTGjiWA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: