[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opdatering fra woody til sargeOn Wednesday 20 July 2005 00:02, Adam Sjøgren wrote:
 > On Tue, 19 Jul 2005 23:35:54 +0200, Anders wrote:
 > > Set fra et mere teknisk perspektiv, er det også delvist ubetryggende, at
 > > man har læseadgang til en partition på maskinen, allerede før kernelen
 > > er startet. Det kan være, at jeg tager fejl -- men kopierer lilo ikke
 > > Linux' bzImage ind i MBR'en...
 >
 > Det tror jeg ikke mbr er stor nok til. Er den ikke på 512 bytes, eller
 > deromkring? Min kerne er lige nu på 1.8MB(!)
 >
 > Mon ikke snarere lilo skriver hvor på disken kernen skal findes, i
 > mbr'en?

Det er sandsynligt. Jeg mindedes blot, at MBR'en var en én-megabytes sag, og 
at bzImage's kan være i den. Jeg husker mine Mandrakedage, hvor Lilo slog 
fejl over at mine bzImage's var for store -- og det kan de ikke være, da jeg 
allerede dengang havde /boot på en 100MB ext2-partition.

Men ja. Gisneri kommer man ikke langt ved -- og jeg er egentlig ligeglad. Jeg 
har ikke lilo på nogen maskiner mere.

Med venlig hilsen, Anders Breindahl/skrewz.

Notabene: I Danmark er vores decimalnotationstegn ',', modsat amerikanernes og 
briternes '.'. (Jeg kunne ikke lade være).

Attachment: pgpzGhY32soyS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: