[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mere sid sjov, nu med udevOn Monday 18 July 2005 20:36, Anders Ellenshøj Andersen wrote:
 > Den nyeste version af udev (0.60) virker kun med kerne 2.6.12 som ikke
 > findes i sid endnu..
 >
 > Doh.. :-)
 >
 > Det er derfor vi nørder bare ælsker sid der.. Nå.. Men det findes der jo
 > råd for også.
 >
 > Anders

Se det på den lyse side: Vi får rig mulighed for at beklage os over det.
Men, hvad er der at sige? Som jeg konstaterede på debian-kde: That's unstable 
for you.
... Og man overvejer at bruge Etch.

Hilsen, Anders Breindahl/skrewz.

Attachment: pgp06U1I1Lntk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: