[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ftp.dk.debian.orgHej gutter,

Hvordan ser det ud med vores primære danske mirror? Da jeg stadig var helt 
frisk og jomfruelig Debian-bruger, havde vi adgang til ftp.dk.debian.org. Den 
lå på en server hos teledønmark... Men maskinen døde, AFAIK.
Vi er ikke på listen over officielle mirror-donationer [0] mere, i hvert fald.

Det synes jeg, at er lidt synd. Vi er et relativt veludviklet land, og har 
rimelig mange Debian-brugere, så vidt jeg ved. Og ikke mindst, så står vi i 
et stort dilemma, hver gang vi skal vælge mirror-land: Er det svenskerne, 
nordmændene eller tyskerne, vi skal bekende os til? :)

Anyway. Er der nogen som kender til statussen på en dansk main-server? Kunne 
nogen af de allerede-eksisterende [1] mirrors forfremmes til officielle på et 
teknisk grundlag?
Hvis opgaven kun er triviel, synes jeg, at vi skal få gjort noget ved det.

Lidt mere offtopic, så tænkte jeg, at det kunne være interessant, at lave et 
p2p-netværk af pakkeservere. Efter der kommer gpg-signering på pakkerne, er 
der ingen grund til at have /nogen/ officielle mirrors, mere.
Og i stedet for et trægt og manuelt-vedligeholdt mirror-system, kunne 
processen automatiseres ved at være baseret på bittorent eller noget 
lignende. Hastigheden vil ikke tage nævneværdig skade, hvis de 
allerede-eksisterende mirrors kunne være de største uploadere.
Hvad synes I om ideen? Er den bearbejdet, og i så fald, hvor?

Med venlig hilsen, Anders Breindahl.

[0] http://www.us.debian.org/mirror/official_sponsors
[1] http://www.us.debian.org/mirror/sponsors

Attachment: pgprm5yTAXjC6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: