[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opdatering fra woody til sarge
Flemming, 

On Wed, 13 Jul 2005, Flemming Bjerke wrote:

> Er der nogen af jer der har haft fornøjelsen af at opdatere en server
> fra woody til sarge (nu hvor sarge er blevet stable)? Har der været
> problemer?

Jeg har opdateret fra woody til sarge på en computer med mailing-liste og
web-server og ellers ikke så meget andet. Der var et problem med
exim/mailman mailing-listen, men ellers ikke nogen problemer. Den køre i
øjeblikket stadig med en gammel kerne. 

Om mailing-listen skrev jeg dette ned:

Exim/mailman will fail when updating from Woody to Sarge: The mailman
mailing list needs to be constructed, and then /etc/init.d/mailman
restart. Apart from this problem the directory structure is changed (new:
/usr/lib/cgi-bin/mailman/ and old: /usr/lib/mailman/cgi-bin/). It means
that the apache configuration needs to be changed: Setup in
/etc/apache/httpd.conf might appear as


Scriptalias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/ 
<Directory /usr/lib/cgi-bin/mailman/>
  AllowOverride None
  Options ExecCGI
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
<Directory /var/lib/mailman/archives/public>
  Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>
Alias /mmimages/ /usr/share/doc/mailman/images/
<Directory /usr/share/doc/mailman/images>
  Options Indexes MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>
/Finn

__________________________________________________________________

  Finn Aarup Nielsen, NRU Rigshospitalet & IMM DTU, Denmark
         http://www.imm.dtu.dk/~fn/
        http://nru.dk/people/fnielsen/
__________________________________________________________________
Reply to: