[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LARM ved skift fra vekselspænding til batteri + ved tab af internetforbindelseOn Wednesday 06 July 2005 14:27, Daniel Sørensen wrote:
 > Findes der en måde, hvorpå jeg kan få min PC-speaker til at bippe, når
 > computeren kører på batteri, eller ikke har internet-forbindelse?
 >
 > Må meget gerne være nemt at slå til/fra, da det kun skal bruges i
 > perioder!

Hej Daniel,
Her er svar på den ene halvdel af dit spørgsmål.

Mit domæne vedligeholder siden http://skrewz.dk/diskstatus.html via et script, 
som jeg starter i baggrunden ved boot. (Hvis scriptet ikke startes i 
baggrunden, bliver booten aldrig færdig). Jeg gør det med et symlink til en 
fil, som kører alle mine bootscripts, i rcS.d:
serber:~# ls -la /etc/rcS.d/S91skrewz 
lrwxrwxrwx 1 root root 37 2005-01-01 02:30 /etc/rcS.d/S91skrewz 
-> /home/skrewz/scripts/neededscripts.sh

Denne kalder så daemon-hdstatus.sh i baggrunden:
serber:~# cat /home/skrewz/scripts/neededscripts.sh | grep 
"daemon-hdstatus.sh"
sh $scriptsin/daemon-hdstatus.sh &


Samme script har været anvendt til at udfylde samme funktion, som du 
efterspørger. Her er en hurtig omskrivning:

# ! /bin/sh
# This is licensed under the terms of the GNU General Public License
function dopingstuff {
	TEMP=`ping -c 1 212.242.3.130 | grep "1 received"`
	if [ "$TEMP" != "" ]; then
		I=0
	fi
	if [ "$TEMP" == "" ]; then
		I=`expr $I + 1`
	fi	
}

while /bin/true
do
	if [ -e /tmp/killscript ]; then
		rm -f /tmp/killscript
		exit
	fi
	dopingstuff
	if [ "$I" -gt "4" ]; then
		beep
	fi
	sleep 2
done

IP-adressen er den IP, jeg konstaterede at lå tættest på mig (uden for huset) 
i min route udadtil. Den kan findes med programmet ``traceroute'', som 
muligvis skal installeres:
skrewz@le-skrewz:~$ traceroute dr.dk
traceroute to dr.dk (195.137.194.128), 30 hops max, 38 byte packets
 1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.953 ms 0.938 ms 1.229 ms
 2 loop0.xc3-kd4.ip.cybercity.dk (212.242.3.130) 12.194 ms 12.920 ms 
14.449 ms
[...]

Du ønsker sandsynligvis ikke at starte scriptet ved boot. Så kan du blot 
starte og lukke scriptet, når du har lyst til at høre på ``beep''. Personligt 
blev jeg træt af de mange bip, jeg måtte høre på. Min internetforbindelse er 
åbenbart ikke så stabil, som man skulle tro. (Men grænseværdien "4" kan jo 
ændres).

I øvrigt: Scriptet ovenfor kan sagtens udvides til at bippe, når AC-adaptoren 
forsvinder:
skrewz@le-skrewz:~$ acpi -V | grep "AC Adapter"
 AC Adapter 1: on-line

Jeg håber det hjælper. Undgå i øvrigt helst, at genbruge andres tråde. Opret 
hellere en ny mail til debian-user-danish@lists.debian.org. (Din mailklient 
laver referencer, så man kan lave tråde i debatten).

Med venlig hilsen, Anders Breindahl/skrewz.
P.s: Daniel og jeg er kammerater -- hvis det ikke kan ses i mailen. :)

Attachment: pgplzW4x0bpdS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: