[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RAM-forbrug>Prøv med kommandoen free at se om det ikke er cache og buffere det
>hele.

moder:~# free
           total    used      free   shared  buffers
cached
Mem:      1035552   939792   95760     0   43056
795316
-/+ buffers/cache:     101420   934132
Swap:   1951888

Hvordan skal jeg tolke det? Som jeg ser det, kan jeg både få det til at være
en dreng og en pige..

/Lars
 ----- Original Message ----- 
 From: Peter Makholm
 To: debian-user-danish@lists.debian.org
 Sent: Monday, July 04, 2005 12:44 PM
 Subject: Re: RAM-forbrug


 debs@utysket.dk writes:

 > jeg har en server stående, hvor ram-forbrug stille og roligt stiger for
 > hver gang den arbejder. Men forbruget falder ikke igen..
 > http://utysket.dk/

 Prøv med kommandoen free at se om det ikke er cache og buffere det
 hele.

 -- 
  Peter Makholm   |   There are 10 kinds of people. Those who count in
  peter@makholm.net |              binary and those who don't
  http://hacking.dk |


 -- 
 To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-REQUEST@lists.debian.org
 with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: