[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "Godt" PDF pluginAdmir Trakic wrote:
Jeg vil gerne få en klar besked: hvilken PDF plugin er "korrekt løsning" i
sammenspil med Firefox: mozplugger / mozilla-acroread / acroread-plugin / !?

Jeg bruger Acrobat Reader 7, som er hentet fra Marillats pakkearkiv (som også har f.eks mplayer og lign.)

deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ unstable main
(der er også stable og testing, hvis du ikke vil bruge unstable)

De relevante pakker er:

acroread acroread-plugins mozilla-acroread

Med venlig hilsen

OleReply to: