[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

/usr/bin/ld: cannot find -lmEn gcc-kompilering (af Mysql-Python til zope) går i stå med 

/usr/bin/ld: cannot find -lm

Dette til trods for at libc6 og libc6-dev er installeret og
lib/libm.so.6 samt linket /usr/lib/libm.a findes også. På nettet finder
jeg imidlertid ud af at libm.a skulle være link til libm.so.6, hvilket
der ikke er tale om på min debian stable. Derimod er libm.a
tilsyneladende et bibliotek, mens libm.so.6 linker til biblioteket
/usr/lib/libm-2-2-5.so. Nogen snakker også om at jeg skal til føje
all_libs=shared, men jeg kan ikke lige finde ud af hvor. Faktisk kan jeg
heller ikke finde den fæle gcc-sætning (se nedenfor).

Og nu synes jeg at jeg render panden mod en stable debian-mur! Hvad gør
jeg nu?

Flemming

http://www.slyunix.org/astuce/astuce.php?a_id=117

running build
running build_py
running build_ext
building '_mysql' extension
gcc -pthread -shared build/temp.linux-i686-2.3/_mysql.o -lmysqlclient
-lz -lcrypt -lnsl -lm] -lmysqlclient_r -o
build/lib.linux-i686-2.3/_mysql.so
Reply to: