[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem med fremstilling af deb pakkeHej liste

Jeg prøver på at lave en deb pakke af vpopmail selv.

Når jeg kører dpkg-buildpackage i source mappen for vpopmail kommer:

# Add here commands to compile the package.
/usr/bin/make
make[1]: Entering directory `/root/vpopmail-5.4.3'
make[1]: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
make[1]: Leaving directory `/root/vpopmail-5.4.3'
make: *** [build-stamp] Error 2

Hvad er der lige galt? Jeg synes jeg har fulgt maintainer guiden til punkt
og prikke.

Min konfiguration af rules filen er:

----klip----
config.status: configure
    dh_testdir
    # Add here commands to configure the package.
./configure --prefix=/var/vpopmail --enable-logging=p --enable-auth-logging
--enable-mysql-logging --enable-valias --enable-clear-passwd --enable-doma
inquotas=y --enable-auth-module=mysql --enable-libdir=/usr/lib/ --disable-ip
-alias-domains --disable-passwd --disable-many-domains --disable-mysql-limit
s --di
sable-roaming-users --enable-qmail-ext

build: build-stamp

build-stamp: config.status
    dh_testdir

    # Add here commands to compile the package.
    $(MAKE)
    #/usr/bin/docbook-to-man debian/vpopmail.sgml > vpopmail.1

    touch build-stamp
----klip----Reply to: