[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dual bootJeg håper dere tillater en nordlig variant av dansk:
Jeg har installert WinXP på den ene (20GB) av mine to (den andre har 40GB)
harddisker og ønsker å installere Debian på den største (der jeg forøvrig har
slettet alle tidligere partisjoner). Jeg har alle syv installasjons-CD'ene og
skulle være helt klar.

For et par år siden installerte jeg Mandrake på den samme harddisken - ved
siden av XP på den lille. Det var ikke noe problem da Mandrake laget en
booting-meny som lot meg velge mellom Win og Linux.

Jeg har lest installasjonsmanualen til Debian til øyet ble sårt og vått uten å
finne en for meg forståelig metode å kjøre dual boot. Riktignok sto det noe
med Lilo, men jeg ble ikke klok. Jeg har lite lyst til å sette igang med
installasjonen og håpe på det beste - med fare for at jeg bare får bootet en
feilaktig installert Debian.

Kan noen være behjelpelig?

BjørnReply to: