[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kernekompilering og installation af ekstern firmwareHej,

Jeg er i gang at sætte en kernel med extern firmaware på stable Debian, nu
mangler jeg bare en godt howto link for "fakeroot make-kpkg"!???

 --
best regards

Admir Trakic
WWW: http://www.trakic.com
Email:  admir(at)trakic(dot)com

Krogt, n. (chemical symbol: Kr):
 The metallic silver coating found on fast-food game cards.
  -- Rich Hall, "Sniglets"
Reply to: