[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ncurses?Du installerer auto-apt med

  apt-get install auto-apt

kører

  auto-apt update

og kører derefter din make menuconfig gennem auto-apt

  auto-apt run make menuconfig

Så spørger den om den skal installere de relevante biblioteker.

Denne metode kan man bruge til at kompilere alle programmer.

Arnold


Reply to: