[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installation af Mplayer via apt-get????Hej Kasper,

Put "deb http://marillat.free.fr/ unstable main" ind i /etc/apt/sources.list, kør apt-update, og så skulle den virke.

Hygge her!

Anders Dybdal


Kasper Bjørn Nielsen wrote:

Hej Debian folk

Jeg har læst nogle mails fra denne mailliste, og tænlkte at det måske ikke
umiddelbart var et forum for teknisk hjælp...  men jeg vil gøre et forsøg
alligevel. Hvis jeg er helt forkert på den må i gerne gøre mig opmærksom på dette.

Men anyway, jeg kan ikke få installeret Mplayer vha apt-get på min unstable box.
Jeg mangler 2 dependencies, men disse har ingen såkaldt "installation
candidate"... so what to do???

mvh Kasper

------------------------------------------------------------------------------
kbn:/home/kasper/packages/MPlayer-0.90# apt-get install mplayer-686
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.

Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:

Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
 mplayer-686: Depends: libdirectfb8 but it is not installable
              Depends: libvorbis0 (>= 1.0rc3-1) but it is not installable
E: Sorry, broken packages
kbn:/home/kasper/packages/MPlayer-0.90# apt-get install libdirectfb8 libvorbis0
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Package libdirectfb8 has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
However the following packages replace it:
 libdirectfb-dev libdirectfb-0.9-17
E: Package libdirectfb8 has no installation candidate
kbn:/home/kasper/packages/MPlayer-0.90#
------------------------------------------------------------------------------


Reply to: