[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hpOn Wed, 26 Mar 2003, Ole Kofoed Hansen wrote:

> Jeg vil undersøge nærmere og måske vende tilbage med en forklaring.

Jeg havde (uvist af hvilken grund) sat Reply-To:
debian-user-danish@lists.debian.org i Pines Customized Header-felt.
Så min computer gjorde bare, som den havde fået besked på.

Med venlig hilsen

OleReply to: