[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Comunitat de PL a les administracions publiquesComento que, seguint l'article 17 del Reial Decret 4/2010 i l'article 158 de la Llei 40/2015, está en funcionament aquest centre de publicació i intercanvi de programari lliure de i per a les administracions públiques i usuaris a Espanya:

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/

Seria bo que més administracions (com l'autonòmica) apostessin per aquest model en comptes de subcontractar productes de dubtosa qualitat, escassa interoperativitat i nul·la transparència.

Haig d'assenyalar que hi ha paquets que s'enuncien compatibles amb Ubuntu en comptes de dir «Debian i derivats».
--

Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: