[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Adobe Digital Editions - No consegueixo reinstalar-loJo normalment faig servir PlayOnLinux per aquesta mena d'instal·lacions, ja que POL utilitza Wine dins de «contenidors»: Et crea un «Wine prefix» que implica fer un subdirectori com a «arrel de Windows» dedicat en exclusiva a l'aplicació que prepares. Això va molt bé per a separar aplicacions, versions, fer còpia de seguretat, i també fer net quan en descartes una.

El projecte està molt poc mantingut, però funciona:
www.playonlinux.com


Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
El 30/11/21 a les 12:55, Daniel ha escrit:
Hola: he desinstalat un ADE d'una versió antiga, instal·lat amb Wine, i estic intentant instalar de nou el ADE4.5 també amb wine i em diu en una finestra de wine:/Adobe Digital Editions 4.5.11 Setup / Adobe Digital Editions is already running. Please close Adobe Dibital Editions 4.5 and try again./ Tanco aquesta finestra i en surt una altra que penjo com a captura de pantalla: marco Show Details i surt una llista que reprodueixo a continuació:

Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-bit code (0x10001559).
Register dump:
 CS:0023 SS:002b DS:002b ES:002b FS:006b GS:0063
 EIP:10001559 ESP:0033fcf8 EBP:004072f0 EFLAGS:00210206( R- -- I  - -P- )
 EAX:00000000 EBX:00000000 ECX:00590020 EDX:00000000
 ESI:00440c90 EDI:00422ec0
Stack dump:
0x0033fcf8: 004037d7 00000001 00000000 00403b05
0x0033fd08: 00000001 7b462690 0042a400 00429000
0x0033fd18: 00000000 00000001 c3e359db 00429000
0x0033fd28: 0040351d 004035b3 0033fed8 00000000
0x0033fd38: 7b63ee08 7b63ee08 00000000 00000020
0x0033fd48: 00000000 00429020 00000000 00000000
Backtrace:
=>0 0x10001559 EntryPoint+0xffffffff() in system (0x004072f0)
0x10001559 EntryPoint+0xffffffff in system: testl	%eax,0x0(%eax)
Modules:
Module	Address			Debug info	Name (32 modules)
PE	 400000- 43a000	Deferred    ade_4,5_installer
PE	10000000-10006000	Export     system
PE	7ac10000-7ac23000	Deferred    riched20
PE	7b420000-7b5d0000	Deferred    kernel32
PE	7bc10000-7bc14000	Deferred    ntdll
PE	7df20000-7df23000	Deferred    kerberos
PE	7df60000-7df64000	Deferred    ws2_32
PE	7dfa0000-7dfa4000	Deferred    iphlpapi
PE	7dfc0000-7dfc3000	Deferred    netapi32
PE	7dff0000-7dff3000	Deferred    secur32
PE	7e070000-7e074000	Deferred    shfolder
PE	7e080000-7e096000	Deferred    oleacc
PE	7e0e0000-7e0e4000	Deferred    dwmapi
PE	7e110000-7e118000	Deferred    oleaut32
PE	7e220000-7e224000	Deferred    propsys
PE	7e250000-7e253000	Deferred    apphelp
PE	7e270000-7e27f000	Deferred    setupapi
PE	7e2d0000-7e2d3000	Deferred    userenv
PE	7e510000-7e514000	Deferred    uxtheme
PE	7e550000-7e554000	Deferred    winex11
PE	7eaa0000-7eaa4000	Deferred    imm32
PE	7ead0000-7ead3000	Deferred    usp10
PE	7eb10000-7eb8d000	Deferred    comctl32
PE	7ec80000-7ec84000	Deferred    rpcrt4
PE	7ed10000-7ed38000	Deferred    ole32
PE	7ee70000-7ee78000	Deferred    shlwapi
PE	7eee0000-7f7b1000	Deferred    shell32
PE	7f8a0000-7f8a4000	Deferred    advapi32
PE	7f920000-7f927000	Deferred    gdi32
PE	7fa50000-7fb37000	Deferred    user32
PE	7ffb0000-7ffb3000	Deferred    shcore
PE	7ffd0000-7ffd4000	Deferred    version
Threads:
process tid   prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) C:\windows\ADE_4,5_Installer.exe
	00000039  0
	00000009  0 <==
0000000e services.exe
	0000002f  0
	0000002a  0
	00000024  0
	00000010  0
	0000000f  0
00000022 winedevice.exe
	00000027  0

Sembla que ha quedat algun rastre de la versió antiga de ADE, que impideix que funcioni la nova, però he estat incapaç de trobar-ho.

Si algú pot donar-me una orientació, us estaré molt agraït.

--
Daniel Elias
Usuari de Linux 461.584Reply to: