[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ftpSi tens control sobre el router que fan servir les càmeres potser pots muntar un túnel xifrat i ftp en clar però només dins del túnel. O potser això és més complicat que altres solucions que t'han dit.


Reply to: