[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

PCSC CCID & horizon viewHola,

Dono totes les dades que he vist fins ara del meu problema per si algú
em pot ajudar:

He instal·lat un lector de targetes Cherry Smart Card ST-1044 per USB
a Debian 10 (Buster) amb Backports per defecte activat, nucli 5.10.

La libccid ho detecta sense problemes:

pcsc_scan

Informa correctament de tot.

A més a he instal·lat AET SafeSign i DNI-e sense problemes que
identifiquen les diferents targetes i permeten validar amb els serveis
que corresponen.

He instal·lat vmware-view connectat a un pool d'escriptoris amb
Windows 2008R2 i 2019, el lector l'identifica (aparentment de forma
correcta, però no detecta la versió de firmware) resulta que les
targetes s'identifiquen, però no són llegibles, donen error i el clock
rate de la comunicació torna error.

En proves addicionals, he comprovat que una VM amb Windows (virtualbox
amb view instal·lat) hauria de funcionar, però també he vist que VBox
passa el dispositiu USB complet, cosa que no fa el view, que només es
comunica amb el dimoni pcscd.

Així mateix he vist que el servei pcscd.socket aixeca correctament el
pcscd.service.

Hi ha algú que li hagi passat alguna cosa similar i pugui ajudar-me
d'alguna manera?

Gràcies per endavant,
Javier


Reply to: