[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GitLab de salsa.debian.orgRecordo que no va ser fàcil. Crec que al final vaig aconseguir-ho connectant-me a github que es connectava a gitlab i gitlab a salsa.

El meu problema és que no li agradava que fós gmail.
Toni Mas
GPG 3F42A21D84D7E950

Sent with ProtonMail Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
En dimecres 12 de maig de 2021 a les 10:34, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> va escriure:

> Bon dia,
> 

> Algú sap com em puc crear un compte de salsa.debian.org ?
> El portal sembla tenir deshabilitada aquesta opció.
> 

> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 

> Narcis Garcia
> 

> I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> should fix this against automated addresses collectors.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: