[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: / plenaGracies per les respostes, per les còpies faig servir el duply.

Ja miraré com ho faig per mirar si la partició està muntada o no.

 

Salutacions

 

Jordi

 

On Tue, 11 May 2021 16:51:28 +0200, Eloi wrote:

> El 11/5/21 a les 16:21, Narcis Garcia ha escrit:
> > Si l'eina de còpies de seguretat l'has fet tu mateix, al disc de còpies
> > hi pots posar un fitxer de reconeixement. Per exemple «.cseguretat»
> > D'aquesta manera, abans d'executar la còpia el teu programet pot mirar
> > si hi ha el fitxer, de la qual cosa deduir si el dispositiu està muntat
> > o no:
> >
> > if [ ! -f /mnt/copies.seguretat_2/.cseguretat ] ; then
> > echo "No s'ha trobat el disc de còpies!"
> > exit 1
> > fi
> >
> > Si no és així, caldria saber quin programari utilitzes per a fer còpies.
>
> No cal crear cap fitxer testimoni, es pot emprar l'eina findmnt, per
> exemple així:
>
> findmnt --mountpoint /mnt/copies.seguretat_2 >/dev/null || mount
> /mnt/copies.seguretat_2 && comanda_backup
>
> Per parts:
>
> findmnt amb --mountpoint determina si el directori és un punt de
> muntatge actiu. Si ho és, torna dades del mateix (per això redirecciono
> a /dev/null) i retorna 0; en cas contrari, retorna 1.
>
> || mount /mnt/copies.seguretat_2 intenta muntar el dispositiu si i només
> si la comanda anterior ha fallat, és a dir, si el dispositiu no està
> muntat. Que funcioni dependrà de si l'usuari que executa la comanda pot
> muntar el dispositiu i de si aquest es troba disponible, sempre que
> estigui prèviament configurat a /etc/fstab
>
> && comanda_backup s'executarà si alguna de les dues comandes anteriors
> ha tingut èxit, aquí hauràs de posar el que sigui que facis servir per
> llençar la còpia de seguretat.
>
> Recapitulant possibles escenaris:
>
> 1. El disc està muntat: findmnt torna 0 (èxit), mount no s'executa per
> || i el backup s'executa per &&
> 2. El disc està present però sense muntar: findmnt torna 1 (error),
> mount s'executa per || i un cop muntat amb èxit (0) el disc finalment
> s'executa el backup per &&
> 3. El disc no està present (o no es disposa de permisos per muntar-lo):
> findmnt torna 1 (error), mount s'executa per || però també falla i el
> backup no s'executa
>
> Si vols afegir una acció alternativa per si la còpia no s'engega (o si
> el propi procés de còpia falla) sempre pots afegir al final una
> nova
> ordre precedida per ||, per exemple (resumint crides sense paràmetres):
>
> findmnt || mount && backup || error
>
> on findmnt i mount són tal com he descrit abans, 'backup' és el
> teu
> programa de còpia de seguretat i 'error' l'acció que vulguis executar si
> falla la còpia.
>
> L'avantatge de fer-ho en format de comanda monolínia és que pots
> posar-la directament al crontab sense necessitar cap script intermediari.


Reply to: