[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: article2021-02-26, 11:49 (+0100); Narcis Garcia escriu:
> Allò que arriba a la seva fi és, en realitat, la percepció il·lusòria de
> què els grans taurons transnacionals utilitzen o utilitzaran el
> programari lliure per raons ètiques per davant de lucratives.

No crec que gaire gent tingués aquesta percepció.  La majoria de
persones entenen la diferència entre una empresa i una organització
sense afany de lucre.

Salutacions.


Reply to: