[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: articleHola Eloi

> Em perdo, o no se suposava que l'AGPL va néixer precisament per
> forçar la retroalimentació?

La retroalimentació en forma de codi sí, però no la de diners,
que és el fons del debat al que apunta l'article.

> Tinc entès que Debian l'accepta a main.

Efectivament, el paquet «fet» (generador d'horaris) és un exemple
que conec perquè el mantinc jo però n'hi ha d'altres.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: