[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Validacions de formularis PDF per internetEm trobo com vosaltres:
- Per a la lectura de PDFs, majoritàriament, Evince. Alternativa, lector integrat del Firefox.
- Per a la verificació de firmes, Autofirma.
- Per a formularis de la Generalitat, no he sabut trobar més alternativa que el Adobe.

Mal me pesi, hi ha un avantatge afegit en fer ús de l'Adobe que ni amb l'autofirma puc replicar: els segells de temps.

M'he interessat pel format i, la veritat, és tot un món per sí sol, això del PDF. Haurà de posar-se a la cua de "coses a mirar", aquella que sempre creix i mai es redueix. 


Salutacions.


Toni Mas
GPG 3F42A21D84D7E950

Sent with ProtonMail Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
En dimarts 16 de febrer de 2021 a les 20:55, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> va escriure:

> I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> should fix this against automated addresses collectors.
> El 16/2/21 a les 19:30, Javier Silva ha escrit:
> 

> > El mar, 16 feb 2021 a las 19:23, Josep Lladonosa
> > (jlladono@gmail.com) escribió:
> > 

> > > Un cop ma filla (Debianita-ubuntaire) es va trobar amb una situació tal i com la descrius aquí amb un formulari de la Generalitat.
> > > El formulari, a mida que es va emplenant, intenta fer connexions remotes i és el que li fallava.
> > > Finalment, va claudicar i amb la professora van emplenar-ho en un Windows... :-/
> > 

> > Aquesta és una de les coses que trobo que li falta al nostre Debian,
> > un programa per omplir i signar els documents PDF que integren
> > formularis.
> > Avui dia aquests documents sembla que hi siguin per tot arreu i no
> > veig la forma de poder-lo fer.
> > El Evince (el lector que faig servir per mirar els PDF), no permet ni
> > tan sols la verificació de signatures, això ho he resolt amb el
> > autofirma, que si hi ha versió per Linux i permet signar i verificar.
> > Salut!
> > Javier
> 

> Crec que amb l'Autofirma almenys ja hi ha una via consistent per a
> signar i per a veure signatures. És clar que seria desitjable quelcom
> més ben integrat al sistema.
> 

> L'Evince permet veure, emplenar i desar formularis, però la majoria dels
> de la Generalitat de Catalunya no.
> Aquest tema suposo que és tant feixuc com l'Adobe Flash ho va ser, però
> amb l'agravant d'una administració que se'n diu «oberta», i sovint
> dificultant l'exercici dels drets de les persones.
> 

> Jo d'aquesta tecnologia en diria una tecnologia-barrera, que aixeca nous
> murs burocràtics amb els quals l'administració pública es protegeix de
> nosaltres, les persones.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: