[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GUI BASH

El ds., 13 de febr. 2021, 5:01 p. m., Toni Mas Soler <antomassol@protonmail.com> va escriure:
La següent pregunta, que deriva del primer escenari que us he descrit és:
Coneixeu l'existència d'algun projecte similar al shellcheck per a codi C?

Si busques "lint" i el nom del llenguatge de programació que vulguis et sortiran diverses eines de verificació estàtica. Sí no recordo malament el programa lint en va ser un dels precursors pel C (parlo de memòria) però ha quedat com la paraula per definir-ho.

Per bash també faig servir shellcheck, el -x i els típics xivatos cap a algún fitxer...
Gràcies a shellcheck vaig deixar de fer servir els apòstrofs per a executar i ara sempre faig el $(programa)...

*Ermengol*

Reply to: