[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Microsoft conquerint Raspberry ?www.raspberrypi.org/about/governance/

A l'equip de govern anunciat pel web de la Raspberry Pi Foundation, de
10 fideïcomissaris ja en tenen un de Microsoft UK (directora de gestió
d'emprenedors).
Als altres 23 membres també n'hi ha un de Microsoft UK (cap de recerca i
sobre informatització d'escoles)

Hi ha diversitat de representants d'institucions, entitats caritatives i
empreses (fins i tot de Balderton Capital), així que «estar a Raspberry»
deu ser com estar en una plataforma d'oportunitats (personals i
corporatives) com la Creu Roja o el Barça.

Així va acabar Nokia:
https://bitacola.gilug.org/articles/222

-- 
Narcis Garcia


Reply to: