[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de discs dursEl 3/1/21 a les 11:59, Eloi ha escrit:
Responc entre línies i tallant part del missatge.

El 3/1/21 a les 9:01, Joan ha escrit:
[...]

Llavors, les meves preguntes:

1) Us sembla que és un fallo de hard (el disc comença a fer el tonto,
amb només 15 mesos), i ja em puc espabilar a comprar-ne un altra i
fer-li un clonezilla?

Una forma de determinar si és problema de maquinari seria fent servir badblocks, no per marcar els sectors defectuosos sinó simplement per saber si n'hi ha. En el teu cas, com que el disc és molt gran, necessitaries passar un paràmetre addicional. Pots provar això:

badblocks -b 4096 -e 1 -s -v /dev/XXXX

En detall: -b 4096 perquè el disc és gran (sense ell es nega a funcionar), -e 1 per parar al primer error que trobi, -s per tenir alguna cosa a mirar mentre va fent i -v perquè xerri una mica més.

Això sí, trigarà ESTONA (per a un disc de 4TB podria arribar a les 24 hores) i mentrestant el disc hauria d'estar desmuntat.
Per cert, una puntualització important: el fet que trobi errors no vol dir necessàriament que estiguin al disc físic, doncs com bé s'ha comentat també podria ser problema del connector. Per filar més prim, si els errors passen sempre als mateixos sectors m'inclinaria a pensar en un problema propi del disc, però si passen a sectors diferents de forma aparentment aleatòria seria senyal que el problema està en la comunicació.


Reply to: