[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Actualitzar versio via GUIHi ha gent a la qual li és molt complicat utilitzar la línia de
comandes, i més encara interpretar el què se li explica segons el què
veu en una finestra de Terminal.

Hi ha alguna eina gràfica que ajudi, per exemple, a actualitzar de
Debian 9 (stable) a Debian 10 (stable) ?

Gràcies.

-- 

Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: