[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

esmenar errorAcabo de fer un comentari inapropiat en un web (en forma anònima) i voldria esborrar o, si no esborrar rastre de ip o el que sigui.

És això possible

Gràcies


Eugèni

Reply to: