[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Esmenar errorAcabo de fer un comentari inapropiat en un web (en forma anònima) i voldria esborrar o esborrar rastre de ip o el que sigui.

És això possible.

Gràcies

Eugèni

Reply to: