[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Cache de disc pendent d'escriureHola,

He trobat a https://unix.stackexchange.com/questions/48235/can-i-watch-the-progress-of-a-sync-operation

això:

watch -t -n1 'awk "{ print \$9 }" /sys/block/sdd/stat'

És el que volies?
Josep


On Wed, 17 Jul 2019, 13:19 Narcis Garcia, <debianlists@actiu.net> wrote:
«S'estan escrivint dades a USB...
No el desconnecteu fins que no s'hagi acabat»

Aquesta és la notificació que veig quan mano expulsar una memòria USB
després d'haver-hi copiat dades. De vegades són moltes dades, i sovint
faig servir una gran i llarga «cache» d'escriptura.

Hi ha manera de saber quant queda?
Per exemple, amb la comanda «free -m» veig quants megabytes de cache de
disc es fan servir, però no distingeixo els que són pendents d'escriure
a disc.

Gràcies.

--


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: