[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian 10 (buster), nftables i iptables



Hola,

Estic actualitzant a buster i m'he trobat que libvirt no funcionava bé (no s'iniciava bé la interfície de xarxa, la que dona NAT a les màquines virtuals). Ho fa per mitjà d'iptables.

Resulta que a buster han optat per tenir nftables com a tallafoc el qual incorpora un intèrpret d'iptables per a aquest tipus d'aplicacions, les que encara no "parlen" nftables.

Aquí un intent manual d'iniciació de la xarxa de libvirt:

# virsh net-start default
error: Failed to start network default
error: internal error: Failed to apply firewall rules /usr/sbin/iptables --table filter --insert INPUT --in-interface virbr0 --protocol tcp --destination-port 67 --jump ACCEPT: iptables v1.8.2 (nf_tables):  CHAIN_ADD failed (No such file or directory): chain INPUT

A les alternatives hi ha iptables-legacy i iptables-nft:

 $ update-alternatives --list iptables
/usr/sbin/iptables-legacy
/usr/sbin/iptables-nft
$ update-alternatives --list ip6tables
/usr/sbin/ip6tables-legacy
/usr/sbin/ip6tables-nft

Les *-nft són les a buster que tenen més prioritat. He optat per canviar a *-legacy i libvirt ja funciona bé:

$ sudo update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
$ sudo update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy

He remenat una mica pels bugs i ja està reportat de fa temps en diversos paquets.

--
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: