[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Baixa d'alias de correu @cag.es - Notificació al remitent-------- Missatge reenviat --------
Assumpte: Baixa d'alias de correu @cag.es - Notificació al remitent
Data: Wed, 27 Mar 2019 15:03:45 +0100
De: notify@bonarea.com
Respon a: notify@bonarea.com
A: debianlists@actiu.net

Acaba d'enviar un correu a l'usuari samuel.guma@cag.es
El seu correu no s'ha bloquejat, pero l'adreça samuel.guma@cag.es
quedarà deshablitada en breus setmanes.

Si us plau, canviï en els seus enviaments, agendes, etc l'adreça de
destí per la adreça equivalent samuel.guma@bonarea.com


Acaba de enviar un correo al usuario samuel.guma@cag.es
Su correo no se ha bloqueado, pero la dirección samuel.guma@cag.es
quedará inhabilitada en breves semanas.

Por favor, actualize en sus envios, agendas, etc la dirección de destino
con la dirección equivalente samuel.guma@bonarea.com
: El mensaje contiene [1] archivos adjuntos


Reply to: