[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [caliu-info] install-parties a escoles, qui s'anima?!Hola, 

S'està movent el tema des dels CRPs. Farem difusió als centres.

Salut.

On Sat, Feb 9, 2019, 17:17 Aleix Pol <aleixpol@kde.org> wrote:
Incloc al Pablo de linkat.

On Sat, Feb 9, 2019, 5:14 PM Rafael Carreras <caliu-info@lists.riseup.net wrote:
> Ostia que gran!
> Aquesta idea s'assembla molt a un somni que vaig tenir.
> La idea és fer-ho extensiu a tot Catalunya?
> Com ho fem?

Doncs podríem contactar amb els responsables de la Linkat que deuen tenir contacte amb les escoles i proposar alguna cosa una mica més concreta.

Per exemple, organitzar festes d'instaŀlació a tantes escoles com sigui possible, amb un responsable a cadascuna. No caldria molta coordinació, el responsable podria enviar les fotos a un coordinador i fem una entrada al blog. Podrien ser "instaŀlacions a l'abril" i que cada responsable trïi el dia que li va més bé.

Suposo que es podria fer des de Caliu, o des de Linkat mateix.

Què en penseu, ho veieu factible?
---
To unsubscribe: <mailto:caliu-info-unsubscribe@lists.riseup.net>
List help: <https://riseup.net/lists>

Reply to: