[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Propera trobada tècnicaBona nit,

S'ha estat parlant de fer una trobada tècnica a finals d'aquest mes de
gener o a principis de febrer, i per decidir la data exacta hem preparat
un Dudle [0]. Un cop tinguem data acabarem de fixar un lloc.

La trobada es podria aprofitar per fer la BSP que comentava l'Àlex en
aquesta mateixa llista [1].


[0]: https://dudle.inf.tu-dresden.de/Propera_trobada_DebianCat/
[1]: https://lists.debian.org/debian-user-catalan/2019/01/msg00009.html


Salut!


-- 
Aniol Martí gpg C6F0514F
www.aniolmarti.cat
__________________________________________
P Please consider the environment before printing this email.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: